【Cosplay】偶像大师 灰姑娘女孩 岛村卯月(Coser:闪月半)

下次再出小天使一定会努力表现出温柔可爱的笑容~~
岛村卯月 cn: 闪月半
摄影:哈总 | 化妆:闪月半 | 后期:闪月半 | 协力:五岁揚

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

from www.zhainanmao.la

Coser:闪月半 微博@闪月半,来玩哦! 老番冷门番喜爱~
性别:女

为您推荐